TERAPI ONLINE

Kerstin Åhlander

LEGITIMERAD PSYKOLOG

Bild på psykolog Kerstin Åhlander.

VÄLKOMMEN!

Jag heter Kerstin Åhlander och är legitimerad psykolog. Sedan min examen från Stockholms Universitet 2009 har jag arbetat både inom vuxen­psykiatri och privat, för att hjälpa människor att må bättre genom samtalsterapi. Jag har erfarenhet av att arbeta med många olika typer av svårigheter: ångest, nedstämdhet, överdriven självkritik, relations­svårigheter, sorg, kris, trauma mm. Efter pandemin har jag ställt om och arbetar enbart online med videomöten.
Bild på en tecknad figur med blå bakgrund.

Varför psykoterapi?

När livet är svårt kan vi behöva hjälp från en utomstående. Psykoterapi kallas ibland också för samtalsterapi, och går ut på att genom sam­tal arbeta med de inre svårig­heter eller besvär som du upplever. Vi kan inte förändra den yttre verklig­heten genom samtal, men vi kan förändra ditt sätt att hantera och förhålla till dig de svå­righeter som du upplever. Ibland kan det bara handla om att be­höva lite hjälp att orientera sig i en ny situa­tion eller livsfas.

Vad är ISTDP?

Jag arbetar utifrån en metod som heter ISTDP, vilket står för Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Detta är en terapiform som grundar sig på affektteori, anknytningsteori och psykoanalys. Det finns ett växande forsk­nings­stöd för att denna terapiform är verksam vid en rad olika psykiska besvär. I ISTDP arbetar vi som ett team för att skapa förståelse för dina svårigheter och närma dig dig själv med öppenhet och acceptans. Vi vill hjälpa dig att släppa taget om gamla förlegade strategier och tanke­mönster så att du upp­lever större frihet att vara den du verkligen är och leva på det sätt som du vill.
Bild på en tecknad figur med grönblå bakgrund.
Bild på en tecknad figur med gråblå bakgrund.

Terapi online

Terapi online, eller digital terapi, har vuxit enormt i samband med pandemin och är definitivt här för att stanna. Terapi på nätet kan se ut på olika sätt. Jag er­bjuder samtal på videolänk, vilket jag också kallar för digital terapi. Det finns ett växande forsknings­stöd kring att patienter som går i terapi via videolänk upp­lever god allians och att det har större likheter än skillnader med traditionell behandling som sker på en mottagning. Det finns dock några saker som man bör tänka på för att behandlingen ska bli så bra som möjligt.
Bild på en stapel med tecknade stenar i blå nyanser.

HUR GÅR DET TILL?

Du kontaktar mig och vi bokar in ett första möte med målet att skapa en gemensam förståelse kring vad det är du behöver och vill. Efter det bestämmer du om du vill fortsätta kontakten och då lägger vi upp en ungefärlig plan. Det handlar om hur ofta vi ska ses, hur vi ska arbeta tillsammans och vilka som är dina målsättningar med kontakten. Hur länge man behöver ses är väldigt olika från person till person. För vissa räcker det med några samtal, andra vill ha och behöver en längre kontakt. De flesta kommer en timme varje eller varannan vecka, men det planerar vi självklart efter vad som passar dig bäst.

Bild på psykologföretagarnas logga.
© Åhlander Psykologi 2023
kerstin[at]ahlanderpsykologi.se
Bild på psykologföretagarnas logga.
kerstin[at]ahlanderpsykologi.se
© Åhlander Psykologi 2023