Bild på en tecknad figurs ansikte.
Bild på en tecknad figur med blå bakgrund.

Varför psykoterapi?

Bild på en tecknad figurs ansikte.
Bild på en tecknad figur med blå bakgrund.

Varför psykoterapi?

Alla behöver vi lite hjälp ibland, livet är inte alltid så lätt. Det kan handla om en kris då allt ställs på ända. Vi kanske upplever att vi kört fast i vanor som inte fungerar eller relationsmönster som vi inte trivs med. Vi kan drabbas av psykiskt lidande i form av ångest, sömnsvårigheter eller påträngande tankar och känslor. Till slut kanske det inte längre fungerar att försöka förklara våra svårigheter utifrån yttre omständigheter och vi blir istället tvungna att söka svaren inom oss. I en samtalsterapi får du ökad förståelse för dig själv och hur du kan arbeta för att göra de förändringar som du behöver göra för ett ökat välmående. För vissa kan det vara svårt att sätta fingret på vad det är som inte fungerar och det kan vara en startpunkt för att utforska och sätta ord på det hittills varit ogripbart.
Bild på blått hav med några stenar och måsar.

Exempel på svårigheter som du kan
få hjälp med i psykoterapi:

Exempel på svårigheter som du kan få hjälp med i psykoterapi:

Om olika yrkestitlar

När du väljer att söka hjälp och påbörja en sam­tals­kontakt är det viktigt att du väljer att arbeta med en person som du känner för­troende för och som arbetar på ett sätt som passar dig. Det är ock­så bra att veta vilken titel personen har. Legiti­me­rad psyko­log och psyko­terapeut är sk skyddade titlar. Det innebär att en person med den titeln har ge­nom­gått särskild utbildning och sedan fått sin legi­timation från social­styrel­sen. För en psykolog innebär det fem års utbildning vid univer­sitet och efter det ett års hand­ledd praktik, sk PTP-tjänstgöring.
En person som är legitimerad har också skyldighet att följa hälso- och sjukvårds­lagen, och för journal som är sekre­tess­belagd. Om något skulle gå snett i behand­ling kan du få hjälp via patientnämnden och det går också att göra en anmälan till IVO, inspektionen för vård och om­sorg. Detta är inte möjligt om du har gått till en person utan legitima­tion. Viktigt att förstå att titlar som ackre­diterad, diplo­merad och certifierad inte är det­samma som legitimerad.
Bild på en stapel med tecknade stenar i blå nyanser.

HUR GÅR DET TILL?

Du kontaktar mig och vi bokar in ett första möte med målet att skapa en gemensam förståelse kring vad det är du behöver och vill. Efter det bestämmer du om du vill fortsätta kontakten och då lägger vi upp en ungefärlig plan. Det handlar om hur ofta vi ska ses, hur vi ska arbeta tillsammans och vilka som är dina målsättningar med kontakten. Hur länge man behöver ses är väldigt olika från person till person. För vissa räcker det med några samtal, andra vill ha och behöver en längre kontakt. De flesta kommer en timme varje eller varannan vecka, men det planerar vi självklart efter vad som passar dig bäst.

HÄR KAN DU HITTA MER INFORMATION

Bild på en tecknad figur med grönblå bakgrund.
Bild på psykologföretagarnas logga.
© Åhlander Psykologi 2023
kerstin[at]ahlanderpsykologi.se
Bild på psykologföretagarnas logga.
kerstin[at]ahlanderpsykologi.se
© Åhlander Psykologi 2023